חברות בפיתוח של פעילותה צריך להיות פקד לגבי יחסי של האוצר הציג, כלומר את חובות המס שמחויבים לציית החברות כתורם, שעולה בנקודה זו הבעיה ברוב המכריע של המקרים חברות שאין מישהו שיש לו ידע על חובותיו הכספים של ישויות כלכליות שונות, חוסר זה מתרחש ייעוץ מס כפתרון כדי חוסר הידע של משהו חשוב כמו תרומת כספים. מי לפתח את המיסוי, צריך לחפש מס אופטימיזציה של לקוחות שעבורם זה עובד; אשר הפעילות של המס אמור לעזור המסים על-פי מס מחויבויות שונות בתפקיד מבקר בכלכלה, אבל תמיד יש את היתרונות ואת ההטבות, הגדול ביותר מבין זה בהתאם מסגרת חוקית. זה שווה הבהרת זאת העצה המס החלים על יחידים ועל החברות. המיסוי כיום לחייב את חשיבות רבה לאור ההשתנות הגבוהה שיש לו את הסביבה הכלכלית והוראות מס שונים, שבו המשימה של משלמי המיסים היא יותר קשה להיפגש, ולכן הנוכחות של מישהו שיש לו מומחיות מעולה בייעוץ מס היא הכרחית, אך ישנם עוד ערך מוסף יש לחפש ב- יועצי המס, ביטחוןלשים כי בפיתוח של המס הוא החליט הרבה על גורלם של החברה, העוסקים בנושאים משפטיים וכלכליים המשפיעים באופן משמעותי על החברה. לעומת זאת, אינטל בהחלט מבין את הסיפור. המס הוא כלי הדורש לימוד מתמיד של הוראות המס השונים המופיעים במערכת המשפטית, שכן המידע מס משתנה כל הזמן, ולכן המס דורש מתוך מסירות רבה על ידי מי לפתח פעילות זו, כי עליך לגמרי יודע בהוראות מס בכוח ולהחיל לחברות אשר מקושרים וללמוד כל הזמן הרפורמות הנמצאים מערכת המס, כדי לאפשר לחברה יש את היתרונות הרבים ביותר, תמיד נוכח משפטי. המיסוי יכול להינתן באופן עצמאי או דרך קישור ישיר עם הלקוח, אז אם זה מתפתח באופן עצמאי יועץ מס יכול לשמש לקוחות שונים, תוך כדי אם זה מקושר ללקוח לעבוד אך ורק בשביל זה, הוא במקרים אלה בדרך כלל שלא לשלם את המס יהיה שייך התעשייה או מחלקת המסים של החברה. משהו מיוחד המיסוי הוא כי עבור פעילות זו אינה נדרשת בהכרח כותרת כדי לאשר את הידע על הנושא, אבל זה יהיה כמעט בלתי אפשרי למישהו להקצות אחריות כזו חשוב למי שאין לו כותרת, מאז המס היא מאוד רחבה, שהוא במהירות משתנה. עבור היישום של מס העצה הטובה ביותר הוא לומד את החוק, כי רוב ההיבטים המשפיעים על משלמי המיסים הם החוקים מס שונים, יכול להיות השלים עם תואר ראשון ב הכלכלה..