Archive for the ‘ חדשות ’ Category

ניהול טכנולוגי

אומר שהאמת הוא כיצד לכתוב היטב, באפשרותך ללמוד לתרגל. זוהי בעיה משמעותית מאוד, בהתחשב ההזנחה אשר לקחה לגבי פיתוח טכנולוגי של המדינה, שלו גינוי של התלות טכנולוגית יצר השפעה גדולה. האמת, כפי שהוא מזכיר לנו בדיון בנושא בבית הספר של ניהול של הפנים של אוניברסיטת Carabobo, it שנטען, כי יכולת טכנולוגית של ונצואלה היא נמוכה, להעריך קיבולת זו דרך בבטויו במגזר הייצור, כלומר בשימוש יעיל של היכולת הזאת (Viana ואחרים)(, 1993a). סטטיסטיקה בינלאומית הצג ונצואלה במצב לרעת מנקודת מבט של יעילות של המגזר התעשייתי שלה. עבור תקופת 1970-1989, לדוגמה, מקסיקו, ברזיל, קולומביה, סינגפור, קוריאה יש מגדיל הפרודוקטיביות של מגזר הייצור בתוך את 66, 76, 78, 368 אחוזים בהתאמה, בעוד ונצואלה יש שינוי, רק 2.5 אחוזים (הבנק העולמי), (1992). סקר תעשייתי נתונים גם לציין כי יעילות העבודה של תעשיית ייצור ונצואלה רק גדל בקצב של 0.94% שנתי, התקופה 1977-1990 (Viana ואחרים, 1993a). אז, כמו היום השוררת השיפוט שלילי על מודל כלכלי של אותם זמנים. באופן כללי, התוצאה של תהליך ונצואלה פיתוח טכנולוגי היה של תעשייה עם יכולת טכנולוגית נמוכה, כפי הסטטיסטיקה של ביצועי תעשייתי.

תכונה נוספת של תעשיית כבר והתלות שלו חזקה אספקה זרים. באמצע שנות ה-80, ברזיל ומקסיקו הפיק 74 ו- 62 אחוזים מכלל לדרישות שלו סחורות הון, בעוד ונצואלה יוצרו רק 23 אחוז, צורך לייבא אחוז 77 לדרישות שלו. באופן דומה, לפני שנים, ברזיל ומקסיקו ייצוא כמויות סחורות הבירה של 2.538, 2,192 מיליון דולר, בהתאמה, בעוד לוונצואלה הוא הצליח רק לייצוא 59 מיליון דולר. אם נבחן הסטטיסטיקה ייבוא של טכנולוגיה (ברמה גבוהה יבוא) עם סטטיסטיקה תעשייתית ביצועים (ביצועים ירודים בבית הגידול של יצוא פרודוקטיביות וייצור) ניתן לומר, עבור מקרה ונצואלה, הטכנולוגיה היה להבנה כמו סחורה, זמין תמיד בשוק, אשר נרכשה מוטבע הן מכונות וציוד, כמו שירותי סיוע טכני שונים. במילים אחרות, היה כדי להציג, משתתף אחד צ'ק תצוגות שלו, קלט יכול לקנות לצורך היכולת לייצר מוצר נתון לבחירה שלו, רכישת ולהשתמש אינה נדרשת רמה גבוהה במיוחד של הדרכה. בשלב זה עשוי להיות הבהרת את ההבחנה בין producciona€ a€œcapacidad a€œcapacidad tecnologicaa€, shim זמן בספרות (ראה) (לדוגמה, פעמון, הופמן, 1982). כי הוא הבין כמו הקבוצה של התקנות, מכונות, ציוד, כמו גם את הידע המינימלי הדרוש להפעלת מערכת הייצור; השני, בחלקה, שקולה הריבונות על עקרונות מדעיים מסוימים, סוגים שונים של a€œknow howa€ מסוימים כישורים, שגרות שבהן underpin מוצרים, תהליכים, שיטות הייצור, החומרים שנעשה בהם שימוש ושיטות ארגון הייצור של יחידת פרודוקטיבי. הוא יכולת טכנולוגית, לאחר מכן, ידע, מידע דרך החברה להפוך מיטביים השתמש מקיבולת הייצור, כמו גם זה והחלף אותו.

על אבחנה זו יכולה להיות afirmares, באופן כללי, חברות ונצואלה רכש יכולת ייצור, אך יכולת טכנולוגית לא. תגובה טכנולוגית קיבולת-מבנה היה תנאי חשוב את תפקודם של חברות ונצואלה. הוא ניתן לומר הסביבה של תעשייתי ונצואלה מופחתת לגירויים לתת tecnicoa€ a€œcambio, בשל יצירת סביבה לא תחרותי, אחד קיבולת. היתרונות הכלכליים של מפעלים משויכים רק לעתים רחוקות הקיבולת של חדשנות או קבוצת המחשבים הטכנולוגיות שבהן, כדי לעמוד בדרישות מסוימות לגבי איכות או פרודוקטיביות. בהתחשב מכשיר יעיל אשר עברה לפי הכללים, לא צפוי כי משרדי פנים הייתה אסטרטגיה של התפתחות טכנולוגית. בסביבה שבה עבר, היה לי קשה להיות trazaran אסטרטגיה של חדשנות, תחום טכנולוגי. מחקרים אחדים מקרים (Viana 1984, Avalos ו- Viana 1989) יש הניבו ראיות של פעילויות טכנולוגית מונחה בעיקרון לקראת יישום טכנולוגיות שינויים מסוימים מיובאים, יהפוך כמעט תמיד בלתי רשמית, אקראית, כל כך כתוצאה a€œreaccion defensivaa€ של הצמח או של הסביבה החיצונית בעיות בלתי צפויות. שינויים כאלה לא בשימוש להיות a€œmemorizadosa€ על ידי החברה, ולכן אינם משולבים בתוך תהליך של צבירת a€œsuperioresa€ יכולות אשר תשפר את הפוטנציאל הגלום חדשני. לכן למידה נטו להיות מפוצלים, לא אסטרטגית למידה, כמו גם מאוד נמוך. לכן, שים לב כי רוב מנהלי חברות ונצואלה לא פיתחו גם את רמת התודעה שלו כוח, חולשה תחרותי ועל דרישות, בדחיפות, להתמודד בהצלחה בסביבה תחרותית יותר הנדרשת. רוב החברות הן נתח השוק של תחרות מודע, גם לא מחפש מידע שיטתי על המתחרים. הערה בנוסף, הוא הסכם מחקר מאת Viana h. – מ. א. א Cervilla – i. Avalos –. Balaguer, עבור a€œla יכולת טכנולוגית, התחרותיות של venezolanaa€ הייצור של התעשייה (ידוע יותר מ 70 אחוז של חברות ונצואלה סקר הביע לציית שינויים טכניים שבוצעו עד כה פעילויות.) פעילויות של שינוי הייתה המטרה העיקרית שהוזכרו בעתיד, הגדלת הייצור, אשר, מנגנון הצביע פעמים נוספות (מעל 30 אחוז) היה ההקדמה של מערכות חדשות וציוד, שבו רק 5 אחוזים מתייחס לשיפור של סגל. לבסוף, נתפס ביותר מכשולים נמוכה עבור הגשמת הפעילות של שינוי טכנולוגי, באופן כללי, לצמיחה עתידית שלו. לכל שזה יש להוסיף, כי הנתונים מציע ונצואלה לא הפך פופולרי, עדיין, הרעיון שיתוף הפעולה הזה נחוץ גם כדי להתחרות, במיוחד אם פארק התעשייה של המדינה מורכב למעשה בכלכלה של היום, כמו גם היריבות, על-ידי מעט בגודל מפעלים. יש מרכיב דומיננטי של יחסים עם ספקים של חומרי גלם עבור שיפור איכות המוצרים 22 אחוזים מכלל המספר הכולל של קשרי חוץ שהוזכר, אך רק 6.4 אחוזים מכלל קשרי גומלין עבור סיוע טכני, 4.2 אחוזים להכשרת סגל ו- 2 אחוזים עבור exchange סגל. רק 6 אחוזים מכלל היחסים ולהקנות גם עם מחקר לאומי ומרכזי פיתוח.

מכשול גדול: חוסר כסף

חוסר כסף ומימון הפך המכשול בחברה שלנו, יזמים נשים נוספים / אני. בעיה זו עלתה עם המשבר העולמי. אבל כפי כבר לימד כבר במאמרים אחרים זה הזמן לקחת את המושכות כדי להתחיל לעשות דברים פרודוקטיבי באמת, לא להישאר משותק-פחד, שכן זה רק מביא לבעיות נוספות. למד במאמר זה כיצד להשמיד זה ואמניות משפיע על כל כך הרבה אנשים בימים אלה: חוסר כסף. למד כיצד לשמור נשים רבות קרובות להגיד לי: אתה שומר? apero א.

אם לא לי או יסודות! שמור לא תמיד כרוך ומשבש את עצמך של הדברים, אלא נסיגה עלויות אלה נפוצות אצל מי בטעות יד מעבר ואנחנו לא למדו כחשמל, aguaa€¦. לדוגמה לא שהדלקתם אורות יותר מהנדרש, להתרגל להשאיר מחובר מכשירים בהם אינך משתמש. במקרר לפתוח אותו כמה פעמים ככל האפשר. אם יש לך חשמל, לנסות אותו ניתוק כאשר אינך משתמש כל אחד plugged ב. הטלוויזיה לא לבטל אותו באמצעות השלט הרחוק, לבטל אותו באמצעות הלחצן על הצג. נסה למצוא אותך על-ידי חברת החשמל שלך (אם יש לך חבר הטוב ביותר של הרגלי קטן שבאפשרותך לנקוט כדי לצמצם את החשבון).

היזהרו גם מים, אינן מותירות ברזים פתוחים. בעוד אתה enjabonando במקלחת, סגור את הקשה. להתרגל לדבר מעת לעת עם חברת הטלפון לנהל משא ומתן הנחות של החשבונית, או כדי ליידע אותך של כל הצעה. גם לדבר עם התחרות. ישנם רבים יותר כמו הטריקים הללו. השתמש היצירתיות שלך. ודא חודשי לבלות תוכנית, מקבל הפקד. היא מעריכה את הוצאות גבוהה תמיד, ולאחר מכן יהיה מופתע של כמות הכסף שהשארת. ניצוח פקד יסודית של הוצאות, הכסף משתרע למדי. להשקיע בך להשקיע את הכסף שלך מידע, הדרכה, למד להיות עצמאי לקבל תשלום של החיים שלך; מידע זה הוא נמוך. אחת ההשקעות הטובות ביותר עשיתי הם ייעוץ היה אדם לא רק גרם לי עבודה שיווק, לימד אותי כיצד לעשות זאת לי, אשר רק שילמתי פעם אחת עבור עבודתם, מדי שנה לא כמו רוב חברות לעיל אינם מבטיחים תוצאות. למד לעשות דברים עבור עצמך מספק ביצועים מעולים. לחשוב כי כל זה הקציר, לקצור את הפירות בעתיד. הכנסה נוספת אם ככל שתעשה לא מקבל את הכסף. תצטרכו למצוא נוסחאות לתת לך הכנסה נוספת. לתת לך כמה רעיונות, אבל לגדל את היצירתיות שלך, ביטוח שלדעתך רבים רעיונות נוספים: קיימות תוכניות רבות של השותפים באינטרנט הם עומדים ליצור הכנסה נוספת מסוימים, נשמח להמליץ אחד מעניין מאוד, אשר בנוסף כדי לנהל ביעילות את מסד הנתונים שלך ינצח לך כסף, הוא aweber. זוהי המערכת להשתמש כדי לנהל הודעות דואר אלקטרוני לשלוח לך אזור ידיעון בכל שבוע. באפשרותך גם להשתמש google adsense, כלי מעולה שגורם google כדי להרוויח כסף המלצה לאחרים. לבצע בריתות עם השני חברות, תמיד החלת את הרעיון של win – win. בנוסף התועלת, אתה תקבל אדם. א. יצירת infoproduct וקורסים, דיבר publicoa€¦ אסטרטגיות כל השימוש אני עם הצלחה רבה. העניין הוא שאתה לא נשאר עצרו לחשוב על המשבר, המשמש אלה אסטרטגיות, חושב אחרים בטון המתאימה לצרכים שלך. כמו תמיד, animo מעל הדבר החשוב ביותר לשמור את הרוח גבוהה. מה לעשות כדי לשמור על המורל גבוה הוא לדעת מה כבר יש לי עכשיו בשלב זה. התמקדתי הטוב שיש לי עכשיו. אעזור: אנחנו כבר רגילים חיים, אבל חושב אם יש לך לאכול, מיטה לישון, ארון עם בגדים כדי לקבל לבוש (אמנם לא אופנתי), ואתה קורא מאמר זה (אתה יודע לקרוא) כבר שייך למיעוט בעולם הזה. להיות מודע לכך, יש כבר לך להרים את מצב הרוח. Planteatea הפעם הזדמנות אותך לגדול, להתפתח, לאמן את היצירתיות שלך, לפני כל זה מעבר משבר, שאכלתם ברחבי העולם. תאמין לי כאשר אתה מציע משהו, אתה נראה המטרות ליהנות בדרך, תקבל כל מה שתרצה. בצע את אלה ארבעה כיוונים, מכשול גדול של כסף עוד או גדול ולא שלא תהיה יותר. אנה Zabaletaa a€œla מאמן empresariaa€a של של של של של של של,,, אודות המחברת: אנה זאבאלטה, a€œla empresariaa€ מאמן, מסייעת להרוס את המכשולים לעצור אותך להצלחה, בקלות וביעילות. הוא מלמד טכניקות כדי לקבל יותר לעסק שלך, בחיים האישיים שלך. בקר כעת עבור עצות חינם נוספות. ,,,,

הארגון, התנהגות ארגונית

a˜ להגדיר מה הארגון, סוגי או דוגמאות של הארגון. Organizacia“n היא ישות אשר מאפשרת החברה לרדוף אחרי ההישגים בהם אין אפשרות להשיג על-ידי אנשים פועלים לבד. הוא מוגדר כ: מערכת במודע הפעילות של שני אנשים או יותר. שיתוף פעולה בין אותם הוא חיוני על קיומה של הארגון. סוגים של ארגונים שם הוא מגוון רחב של ארגונים: התעשייה עסקים, מסחרי, הצבא, הארגונים שירות ציבורי (בנקים, אוניברסיטאות, בתי חולים, המעבר, וכו ') שניתן לכיוון הייצור של סחורות ומוצרים; הם שמו הלחץ על חייהם של אנשים להפוך אותו לחלק בלתי נפרד של המדיום שבו הגבר פועל, recreates, ללמוד, לצרכים שלך. מנגנון רשמי של הארגון או מבנה המאפשר לאנשים לעבוד יחד באופן יעיל.

כל חבר יכול לתרום בצורה יעילה יותר בעבודתם של המטרה הראשית שימור. המטרה: לאפשר מנהל או מנהלת הישג מקצועי היעדים העיקריים של חברה. מחק שכפול של העבודה המוקצית לכל חבר הארגון אחריות, סמכות ליישום יעיל של הפעילויות שלו. ארגון מעולה מאפשר הקמת ערוצי תקשורת המתאים. לענייננו, חברת טבע הוא הכתובת בשבילך. הארגון רשמית היא רכיב של ניהול שמטרתה לקבוצה או זיהוי אלה משימות עבודה לפתח בתוך החברה. סלנג הארגון הוא התוצאה של תגובות אישיים של יחידים לארגון רשמי. ניתן לראות סוג זה של הארגון חמש רמות שונות: ארגון סה כ רשמי, נחשב כמערכת של קבוצות שקשורים. שילוב קבוצות גדולות יותר של דעה או לחץ על כמה בהיבט אחד של מדיניות החברה קבוצות פורמאלי הוקם על הדמיון של עבודה, פחות או יותר קרוב.

קבוצות קטנות של שלושה-ארבעה אנשים הקשורים אינטימי. מבודדים אנשים אשר לעתים נדירות הם משתתפים בפעילות חברתית. החברה האזרחית קבוצת אנשים באופן רשמי היוו, ביעילות רבה נגד מטרות משותפות אשר לא ניתן להשיג בנפרד. את מטרותיה הן מטרות או מטרות שמבקשים להשיג באמצעות מאמץ משותף. ניתן להבדיל בין שני שלבים עיקריים: בניית או בבניין. הוא כולל הפעולה או את פעולתו הרגילה של ההתקן כדי להשיג את המטרות המוצע. בחברה יש לנתח רכיבי טופס זה: משאבי אנוש. רכיבים פעילים של החברה, כלומר, אלה שאת העבודה היא קטגוריה ושירות רוחני יותר. משאבי חומרים. כולל מבנים מתקנים אלה עשה לאמץ אותם לעבודה יצרנית שלה. משאבים טכניים. הם יחסים יציבה אשר חייב להיות תיאום דברים שונים, אנשים או עם אלה. ניתן לומר כי הם המאפיין לבטאה של החברה. a˜ התנהגות ארגונית, להזכיר את חשיבות המחקר שלו בפסיכולוגיה. התנהגות ארגונית (ואלוף) תחום העושה שימוש בתיאוריה, שיטות ועקרונות של דיסציפלינות שונות כדי ללמוד אודות התפיסות של אנשים שלהם ערכים, יכולות למידה, פעולות תוך כדי עבודה בקבוצות בתוך הארגון; ניתוח השפעת הסביבה החיצונית על הארגון ומשאבי האנוש שלו למשימה מטרות ואסטרטגיות שלהם. חשיבות Psicologaa הראשונה ארגונית הפסיכולוגים להתעניין בבעיות של עייפות, שעמום, גורמים רלוונטיים אחרים בתנאי עבודה עשוי המקשים ביצועים יעילים של העבודה. לאחרונה, תרומתו הורחבו, כעת כולל למידה, תפיסה, אישיות, היעילות של מנהיגות, צרכים, כוחות מוטיבציה, שביעות רצון, תהליכי קבלת ההחלטות, הערכות של ביצועים, מדידה של עמדות, בטכניקה של הבחירה של העובד, העיצוב של עבודה, טיפול או מתח הקשורים לעבודה. A העיקרון החשוב של הפסיכולוגיה הוא כל אדם אחר. לכל אחד יש חוויות חיים ייחודי, אישים, תפיסות. פסיכולוגיה מסגרת, עקרונות לשדה של התנהגות ארגונית. דוגמאות לארגונים Commission הלאומית של זכויות האדם הפדרלי ועדת בחירות הלאומית של המים מכון טכנולוגי מכון של סונורה היומן של Yaqui Procuraduría הפדרלי של ספרות הצרכן: ** CHIAVENATO IDALBERTO, משאבי אנוש Administracia“n, מהדורה 1 Espaa‘ol, מקסיקו, Publisher מקגראו היל 1991. ** ג'יימס גיבסון l. ארגונים, התנהגות מבנה ותהליכים 1 Espaa‘ol מקסיקו Publisher מקגראו היל מהדורת 2003. ויקטור אלכסנדר קווינטנה לופז. גיל: 20 שנים. סיודאד Obregón, סונורה. סטודנט, סמסטר השישי של פסיכולוגיה ב מכון Tecnologico דה סונורה.

שלום, שמי Rasik Botadra, כעת עובד מנתח עסקי עם חדשות מגזין ומסמכים שוב. אני כותב שמאמר זה לאור הודו מתגלה כמו פוטנציאל מאוד מיקור חוץ הכללית & לספק פתרונות עבור כללי סחורה ומוצרים של הצרכן הסופי. תמיד הודו יש לתחזק את מיקומו בתחרות הכללית בתחילת עבור המוצרים המוגמרים, כגון מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, אך רק מקטעים מסוימים של השוק. לאחר יש היה הגדלת הגלובליזציה, שינויים אחרונים פריטי מדיניות של הזדמנויות יצרנים. היום אנחנו אומרים המפיקים באים מתוך שלו משיטות מסורתיות. האירועים הופכים ערך המגמה.

יצרני הם מגוונים להתמודד עם חיים הצרכנית. הגלובליזציה במובן של מגמות זר קבלת חודר לבסוף את השוק של רכישת הודו, גם הוא המאבק של יצרנים מקומיים כדי ללכוד הזדמנויות, תואמים את מגמות אותו ואת איכות בינלאומית. התרגול של בקרת איכות וניהול הארגון השתפרה באופן משמעותי על-ידי המראה של הדור החדש של עבודה בתור עבודת צוות. הכל זכה זה חשיבות, לצד קונה זרים המבקשים עין צור הוא שותף יקר הודו. מה זה האטרקטיביות של מוצר קוסמטי עבור קונה האירופית של מיקור חוץ של הודו? כאן אנו מתבוננים מספר היבטים חשובים עבור זה 1.

מחקר על בסיס הודו מהפכה בחינוך טבע יוצאות דופן. הודו חוותה cosmetologist חברות קוסמטיקה ורופאים למחקר ופיתוח מוצרים. הודו 2 הנדסה תעשייה יצרו מצב של מנגנוני עיבוד של אמנות הנודע עבור תעשיית פרמצבטיקה וקוסמטיקה ברחבי העולם. שלה נמנע כי היום הוא הנדסת תהליך הוא מומחה התחרתה את הודו. 3 עובדים מיומנים, עבודה, גם היום הוא משאב עבור התוספת של הקומה הראשונה בערך הודו. 4 בקרת איכות, בדיקות מעבדה, שיטות הסמכה למומחות ISO קריטריון חברות לאמץ הראשונה את אמינותו. 5. כל סוגי חומרי אריזה וחומרי גלם הם בקלות externalizadas עבור גישה מקומית. עבור ערך מסוים, מפיק יש האפשרות של יותר מ- 5 הספקים בשוק המקומי של תחרות prospered של האינדיאנים… 6. סקטורים, כגון אזורים כלכלי מיוחד של הסברים ומדיניות חדש לגזור לחלוטין המס העומס עלויות תקורה. הודו 7 מדיניות הייצוא לא יסוד המסובסדים. מדינה כמו סין בו מפיקים תועלת הממשלה תמיכות אינם אמינים סביר לשותפות ארוכת טווח. כמו שאנחנו לא בטוח מתי ניתן מוצר התאונה של סין מתחרות עולמית. 8 כ החלוץ של טכנולוגיית מידע של הודו הפכו תקשורת נוסף, מהירה ונוחה. התאמה למותג של פתרונות ופרוייקטים לספק רמה מקצועית מאוד, בעלות כלכלית. 9. קפדנית חוקים להגנה על זכויות יוצרים. העסק הודו היא מעבר אספקה של המותג עצמו חנויות וחנויות דולר. אנו רואים את הודו בעתיד הקרוב, כגון הברית עבור מותגים ענק במקטעי אירופה ואמריקה. בין מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, עם הבעלים של מיקור חוץ עבודה מקצועית מייצרת מגוון רחב של קרמים ומשחות, טלק, הדבקה של השן, גושים, מועצת הנפט, תינוק סבון, דחיסה, שמפו ייחודי, וניתוחים, וכו ', עם ידע קבוע ועדכון של החומרים העידן החדש משלוח נכסים. ביקרתי באחד יצואנים הראשי של מוצרי קוסמטיקה עבור מותגים זרים. לחברה מלאה מתקנים לייצור מגוון רחב של מוצרי קוסמטיקה. לך חפש באתר האינטרנט שלהם Rasik Botadra הוא אנליסט עם מספר עיתונים ומגזינים עסקים. ניתן להגיע a‰l או במספר הטלפון: 91-22-25007236 / 25000659 A/19, א. ת. Siddhpura ן ליברות מארג, Ghatkopar (W) מומבאי-400 086 מאהאראשטרה, הודו. N י טלפון: 91-22-25007236 / 25000659 פקס: 91-22-25000851

כירופרקטיקה הוכיח להיות טיפול יעיל נגד כאבי ראש, מיגרנות, הקורבנות של תנאי זה מעצבן הם בבימוי יותר מאשר לעולם כדי לחפש עזרה של הרופאים כירופרקטיקה. בת בשבילך. מדע כירופרקטיקה מבקשת להילחם הגורמים, לא את התופעות הנובעות נפילה זה. לפעמים תחושת המיגרנה תוקפת אנשים ביצוע עבודה המחייבת אותם לשמור על יציבה מסוימים, כמו העבודה של Office. לאחרונה מצאתי אצל שרי אריסון אוזן קשבת . עמדות אלה בסופו בסופו של דבר לגרום חוסר איזון עמוד השדרה הצווארי. במקרה הזה אני חושב ש אפריקה ישראל צודק במה בהוא אומר. Dysfunctions בחוליות צוואר הרחם הם אלו שיש להם קשר ישיר יותר עם הגורם של כאבי ראש. כירופרקטיקן שינוי מיקום של חוליות אלה יקבלו מערכת העצבים לעבודה שוב כראוי סילוק מיגרנות. סיבות אחרות של המיגרנה ייתכן עקמת, תאונות דרכים, טראומות אחרות יש החמיר את הבריאות שלנו עמוד השדרה מטרידות את מערכת העצבים. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל שרי אריסון.

גם מומלץ לשלב טיפול עם דיאטה מסוימת המבטל מסוימות מזונות שעשויים להיות הגורם המיגרנה. טבק, אלכוהול, אחר הרגלי החיים להשפיע לרעה החולה של מיגרנה. הבחינה גומלין מתמדת בין כאבי ראש וכאבים בעמוד השדרה במצב גרוע. במחקר המדעי, הישג כירופרקטיקה למחוק מלאה 40% כאבי הראש, מופחתת התדירות-% 60, שיפור איכות החיים. המיגרנה מאופיינת בכאבי ראש חזקים, פועם, בדרך כלל להשפיע על צד אחד בלבד של הראש.

בין תופעות נוספות, המיגרנה כרוך לעתים קרובות עיוות של חזון, בחילה, הקאה, הרגישות לאור, ורטיגו. המיגרנה קלאסית, המטופל חש הילה הנמשכת בין 10 ל 30 דקות לפני הכאב. הוא גם רואה צורות וצבעים מעוותת, מהבהבים אורות, אחרים אשליות. החולה סובל מכאב ראש להיות מודעים כי לא כל כאבי הראש הם המיגרנה. יש מתח, נגרם על אלרגיות, contractures, או נגרם על-ידי תהליכים ויראלית כגון שפעת. כירופרקטיקן באפשרותך גם לנסות סוגים אלה של כאב ראש. מידע נוסף ניתן ליצור קשר עם ד ר יוסי גווארה או כדי ליצור עמך קשר באמצעות הטלפון ניתן שיחה (786) 385 – ' 1176

טכנולוגיות חדשות

הזמנים המודרניים emfermedades טכנולוגיות חדשות הגיעו עם דרכי עבודה מודרנית, אלה דרכי עבודה באותו הזמן המודרנית לא בא לבד כי מקרים גם באים יד ביד עם מחלה מודרנית. 4 שנים לפני כאשר ניסיתי להתחיל לעבוד באופן עצמאי כמו SEO() האינטרנט, היו לי בעיות קשות שלי המפרקים בשל תנועות החוזרות על עצמן, זה היה כמו גם אותי ואני אוטומטית-diagnostiqué RSI(Repetitive_Strain_Injury) או תסמונת מנהרת שורש כף היד, אני אומר את זה אני אני אוטומטית-diagnostiqué כי הרופאים נקרא הכאב tendinitis שלי אני טיפול תרופתי אנטי-דלקות זה דבר שימש, לבסוף, הנואשים של חוסר היכולת לעבוד עם המחשב נאלצתי לחפש פתרונות ומאפשר לי להחלים במהירות להמשיך את העבודה שלי באינטרנט ממניעים באותו הזמן מהבית. קניתי כפפות מיוחדות כדי מצואת פרק כף היד, בחרתי לעבוד של כף הרגל, רחצה עם מים חמים והזרועות מלח ועוד, אבל לא נראה שיש אפקט חיובי אמיתי. מותש ודיכאון במהלך בדיקת באינטרנט מצאתי יום טוב עם יישום מעניין שבו באפשרותך להוריד גירסת ניסיון, היה זה יישום נפלא בשם MacBreak Z, הורדתי אני intalé אותו במחשב הנייד שלי ומאז החיים שלי השתנה לגמרי. התוכנה הלא מסייע לך כדי לפתור את הבעיה של proponiendote RSI(Repetitive_Strain_Injury) סידרה של תרגילים ומעברי כמה לתכנת כראוי כדי למנוע או לרפא את IHR. במקרה הזה אני חושב ש שרי אריסון צודק במה בהוא אומר. התחילו לתרגל את התרגילים הוצע על ידי התוכנה בצורה דתית, הבחין שיפור ענק ללא רופאים או רפואה. שמחתי להיות מסוגל לחזור לעבודה, אך בכל זאת לעיתים לי זה עולה הרבה עצירה לעתים קרובות כל כך אז התחלתי לחקור אודות סוג אחר של התוכנה תאפשר לי לפעול במחשב שלי עם קול, אך היה בלתי אפשרי ב למצוא משהו עבור macintosh בספרדית אז הוא שיש לי לקנות חבילת תוכנה שהגיע לאחר מכן רק באנגליתהיא תוכנית STT(Speech_To_Text) מאוד מעניין, הוא מאפשר לך להפעיל את המחשב באמצעות הקול, רק כי הייתי צריך להשוות באנגלית, עושה העבודה באותו אז בהולנדית-מה לא יכול להיפטר הכתיבה, עזרתי רק להיפטר causandome החוזרות על עצמן צירופי מקשים אחר סידרה של חסרונות כמו העייפות של צורך לחזור על המילים והביטויים אותו שוב ושובאני זוכר את התיאבון שאני מעד מיד כי הוא לא היה בשימוש לדבר הן שעות עבודה, אבל האמת היא כי הייתי העזרה הגדולה, גם איפשר לי פולנית אזור הגייה אנגלית כמו אם לא אתה מבטא כראוי שהתוכנית לא עושה לך מקרה מעט. יש לקרוא גם כמה סיפורים רבים המחשב להכיר את קולך אחרת יהיה גם קשה מאוד להבין את גם אם לא.

כעת לאחר 6 שנים אני ישנה העז ללמד אנגלית, חשב כי כלי זה יכול להיות שימושי מאוד עבור התלמידים שלי, כי תוכנית זו מאפשרת יצירת פרופילי משתמשים, נראה לי כי עם תוכנית זו היתה שם כדי לבדוק את התלמידים שלי ההיגוי שלך. גם שמעתי באתר האינטרנט MacsPeech, אשר כבר זמין בספרדית, אך כאשר אני אעשה את העדכון כדי לראות שהפעולה מתבצעת בשפת שלי. עם אירועים אלה כחוויית אזהרה לכל מי פועל באינטנסיביות עם המחשב לקחת בחשבון מעברי, ארגונומיה בזמן העבודה, כי אם היבטים אלה באפשרותך לקבל יקר מאוד לטווח ארוך. כמה המלצות על ארגונומיה מונעת שעות ארוכות של עבודה עם המחשב הנישא: המחשב הנישא לא תוכנן מבלים שעות רבות על-ידי הקלדת, כי זה לא של ארגונומית ביותר, אם תסתכלו, תמיד את הראש ניתן הטייתו לחוץ כאשר אתה עובד עם המחשב הנישא, אם באפשרותך להציב אותו במיקום מלאות כך הראש שלך יש זווית שצוין מאחר זרועותיך עומד להיות במיקום לא נוח, את האנשים להיות צפופהזה במהלך ארוך שעבדת עומד להמיר את הלחץ הגוף וכאב בסופו של דבר. לשמור את חזרה ישר: מומלץ תמיד לשמור על מיקום טוב בעבודה, מנסה לשמור על הגב ישר את הכיסא, את כפות הרגליים על הקרקע. להימנע קרמים משקאות: שתיית קפה ותה מדי לא מומלץ בעת עבודה עם המחשב מדי מאז משקאות אלה נחשבים deshidratantes, אם תוסיף לכך יציבה לקויה יתרום ההצטברות של מתח מיותר על שרירי. לשכוח לנצח האמירה המפורסמת שהוא (לאט אבל בטוח), תשכח או לפחות לא על העבודה שלך במחשב, זוהי הפילוסופיה ארציים אשר אינה חלה על מועדים חדשים וטכנולוגיות חדשות, כאשר הם המציאו אמרה זו עדיין היו מחשבים לא, הם לא יודעת אז סכנות גוף האדם שיכול להפעיל בעת עבודה ללא השהיה, שואפת להפוך רבים מיקרו-pausas, רבים אינם אפשריים למנוע פגיעה.

היא מנסה לקחת בחשבון המלצות קודמות לא לצאת לקדם המחלה לא צורך צריכת תרופות ניתוח מקרים הגרוע ביותר. אני שימשה במשך יותר מ- 6 שנים כמנהל של מערכות לינוקס ו- microinformatico. אני apacionado פנאטית על-ידי תוכנה חופשית וטכנולוגיות חדשות באופן כללי, ספורט אתגרי ושפות. אני מתרגל משמעת של הידוע בשם שטוחלנדיה BMX. כעת recido בקולומביה בוגוטה שבו פיתוח מבוסס על תוכנה חופשית.

למנוע טעויות

גם רבים לחפש עבודה מנועי בחר לכישלון לפני הראיון מתקיים אי פעם. הם לא ישיגו את קהל היעד שלך, להפגין כישורים וניסיון, או מוצגים באופן לוכד את תשומת הלב של מעסיקים פוטנציאליים. תוכנית להצלחה ולהימנע 10 טעויות אלה החמור ראיון. ראיון 1 לפני נקודת אחיזה על הרגשות שלך. כדי להתמודד עם הרגשות שלהם לפני הראיון. למצוא דרך להתגבר על רגשות שליליים? פחד, דאגה, כעס ובושה, מכיוון שחיקתו ביטחון.

ו מעסיק יכול לזהות קילומטר! 2. בהיעדר מחקר על החברה לפני הראיון. המחקר שלך, למצוא הכל שאודות החברה, המראיין לפני הראיון. יכולים להיות בטוחים של המתחרים שלך! 3. מבלי לדעת מה להציע או כיצד המוצעים בו. לקבוע מה יש לך להציע, הדרך הטובה ביותר להציג אותה בפני מעסיקים פוטנציאליים. אל תעזוב אותם לנחש מה ניתן לעשות? ייתכן ניחוש שגוי! 4. דאגה לגבי התוכנית, ב מקם את הצרכים של המעסיק.

להתמקד בצרכים של המעסיק, להדגים כיצד לפתור את הבעיה. 5 לא כדי שתוכל לקחת היוזמה מכירת השירות שלך. לנצל כל ההזדמנויות עבור מעסיקים פוטנציאליים יודע מה יש לך להציע. אל תחכו להם לשאול. מיומנויות שאינן קשורות ל- 6 וניסיון לצרכים של המעסיק. לקשר שלך ידע וניסיון לצרכים של המעסיק. להפוך אותו לגמרי ברור כיצד המיומנויות שלהם כך שיתאימו לצרכיך. לדבר בשפה שלהם. 7 הוספת הערות שליליות אודות מעסיקים לשעבר או עמיתים לעבודה שלהם. למצוא דרכים כדי להשלים מעסיקים לשעבר ועמיתים שלהם. הם צריכים לעשות משהו כזה, אחרי הכל מתכווץ, לא? 8 הצעות היפותטי המציע במקום פתרונות אמיתיים. להכין לפחות חמש דוגמאות מהעולם האמיתי של איך לפתור בעיה בעבודה קודמת. אל תתביישו פתרונות אלה ביחס המעסיק הפוטנציאלי כאשר נשאל אודות הכישורים, היכולות, אחריות התפקיד או הישגים. 9. שכר לדון לפני להבין את דרישות המשרה. דחה את הדיון של משכורות כדי להבין באופן מלא את תחומי האחריות של המשימה, המראיין הציע את ההודעה. 10 לשאול "מהי אותה בשבילי?"-שכר והטבות. שאל שאלות להראות העניין בחברה השאלות – מיקום probe לקבלת מידע אודות האופן בו ניתן לסייע להם. מריה חואנה וינסנט הוא המחבר של כרטיסי מירוץ עצה ראיון עם תשובות לשאלות ראיון 20 הטובים ביותר ב- "המחסל". טיפים ראיון הינם כלולים גם הכלכלה החדשה, רעיונות להגיב שוה ושאלות captious, ואת המלצות למניעת טעויות 10 קטלני ראיון. מעבר למאמרים חיפוש עבודה חינם, כדי להירשם WorkWise חינם כתב עת אלקטרוני. לקבלת מידע על עבודה בודדים, אימון קריירה או כדי ללמוד אודות שיטות אחרות, כלים קלים לשימוש של הקריירה להתקשר ז'אן מרי 831. 657. 9151.

הגשמת ראיון אפקטיבי

ראיון עבודה הוא מטרה לקראת השיחה בה את המראיין, חילופי מידע המועמד. בזמן ראיונות הם כלי הבחירה עבור רוב המשימות המסכן, שלעתים קרובות הם לשיטת הראשי בהערכת מועמדים. לאחרונה מצאתי אצל אפריקה ישראל אוזן קשבת . הגיבורים הראשיים של ראיון עבודה הם המראיין את המועמד. המראיין חייב להיות אישיות נעימה, אמפתיה, והיכולת להקשיב, לתקשר באופן אפקטיבי. a‰l או היא להיות מודע תצוגות הנכנסים היכולות של נשים ומיעוטים, חייבים להיות בעלי ידע של החוקים שיטות תעסוקה.

בנוסף, הבנה ברורה של העבודה ואת הדרישות שלו חיוניים כדי להעריך כראוי את כישורים של מועמדים. באמצעות שאלות שראשי, החקרנית, יש לקבל ארבעה אזורים גדולים של מידע המועמדים: ידע של עבודה קשורים, תכונות אישיות להיות הם מתייחסים לעבודה, נכונות לעשות את העבודה, מקצועות ההדרכה. המראיין עליך לקחת בחשבון כל השאלות להיות משימה הקשורה. המשימה-השואל הוא לעיתים קרובות מלוטש יותר טכניקות חיפוש עבודה הוא הצעת עבודה, למרות העובדה כי הוא או היא לא ייתכן המועמד הטוב ביותר, לפי רובינס (1993). מאמר שכותרתו "לעשות את הבחירה של עובדים: התפקיד של הקוביות?" האם הצעות (1990) את העצות הבאות כיצד להעריך מועמדים:? לא לסמוך על עצמו candidatos-evaluacion; בקש דוגמאות למצבים ספציפיים מטופלים. ? מעבר לכותרת. מועמד המפקח, אך זה לא אומר שהוא היה המפקח טוב. ? לא תמיד אמון את הרשמים הראשונים, אתה יכול להיפרד מועמד נהדר.

מועמדים עבור מטרות התעסוקה לעשות רושם רייטינג, מצב שעלול להוביל misinterpretations. המימוש יעילה ראיון המבצע כל המידע הרלוונטי תועיל יותר, לא רק על המראיין, אלא גם על המועמד. בחירת אנשי הפניות: גליל של הקוביות? (באוגוסט 1990). הדרכה (מיניאפוליס, מינסוטה), V27, p59. קלסי דורי הוא שהמפעיל יש תואר שני באמנויות מארבור האביב של האוניברסיטה (מישיגן) ניהול פיתוח ארגוני ו תואר שני בלימודי הליברלית מ אוניברסיטת טולדו (אוהיו). לאורך הקריירה שלו-25 שנים בארה ב, רכש ניסיון מקצועי בתחומי הפיתוח הבינלאומי של חינוך, תעסוקה, הדרכה ומשאבי אנוש עם יכולות יעיל, פיתוח קואורדינציה של תכניות ולספק שירותים לאזרחים זרים. כפי מפעיל SpainExchange פיתחה סיורים חינוכיים של ספרד, בית הספר של המסחר, ועבור מכללות, אוניברסיטאות ושירותים חינוכיים. כל התוכניות יש שהממצאים בהצלחה יעדי הלקוח, כעת זה לימוד רלוונטיים תמיד, כמו גם פעילויות נעימה עבור המשתתפים.

אמנות דיגיטלית

כיצד לבצע את ההליך? לאחר ציפורניים מקבלים מניקור הבסיסית, הכוללת ניקוי של הציפורן, הסרת קוטיקולה ואת עור מת סביב קצה הציפורן. ציפורניים ניתן בסיס שכבה (בדרך כלל פורט לבן) כדי לשפר את עיצוב של צבעים. או אם הלקוח רוצה יש מראה טבעי בארץ האחורי של התפישה, ולאחר מכן, חסרי שכבת בסיס. לאחר מכן, השכבה של – הפעלה שזו חלה מבטיחה את העיצוב שהוא מייבש במהירות. הלקוח בוחר את העיצוב או עיצובים מוגדרים מראש או משלך – תמונה אשר יסרקו למחשב. לאחר הנחת היד על המחשב ניתן להדפיס עיצוב. כמה זמן נמשכת? הדפס את עצמו נמשך 10 שניות עבור ציפורניים, ותלוי – עיצוב ולעיתים אף מהר יותר. התהליך כולו, כולל הכנה למדריכים ציפורניים, ייבוש של השכבות עשוי להימשך 15 דקות. בעיתון כתוב ש שרי אריסון הוא זה שבקיא בנושא.

כמה זמן יחזיק העיצובים? הם מעמד זמן רב בטיפול לכה ציפורן רגילה. מימוש שתי שכבות דק מסמר לכה – ברור עם תשומת לב מיוחדת העצות, אז אם אתה זהיר עם הציפורניים, העיצובים ניתן למשך שבועיים או יותר. הם צבעי דפוס וציפויים מיוחדים מסוכן? כל צבעי דפוס וציפויים מיוחדים נבדקו לפגוש כל בתקני בטיחות, בטוחים לגמרי. הם בידיים טובות במחשב? הידיים שלך ממוקמים insde תמיכה מיוחדת עם ציפורניים במרחק בטוח מהראש של המדפסת. המדפסת עיצוב למעשה של תרסיס ב מסמרים, כך לא הרגישו דבר. אם במקרה, הועבר כדי להזיז אצבעות, על המחשב, הרגישות של ביטחון גזירה להפסיק את ההדפסה באופן מיידי. באפשרותך להדפיס מניקור צרפתי? בהחלט ניתן, פשוט משתמש שכבת הבסיס לבן, המחשב יכול להדפיס מניקור צרפתי עם סגנון ועיצוב נוסף לעולם לא יכול לבצע עם האוויר מלטפת.

באפשרותך להדפיס את הציפורניים? כן, אופנה הולך כעת צעד נוסף, ובעולם של עיצוב ואמנות זמינה כעת עבור האצבעות. היכן ניתן לקבל אמנות דיגיטלית ציפורניים? ב כל סלון יופי מוניטין, אם יש מחשב בחדר הקרוב אליך, מכן לומר להם לקבל מכונה כך באפשרותך לבדוק אותו. כדי להפיק את המרב טכנולוגיה זו, טכנאי מקצועי מסמר להיות עם ניסיון כללי האי מניקור ופדיקור. אלו הם היסודות של כל עסק טיפול ציפורניים, אך גם רצוי ידע מחשבים, כיצד הם פועלים. התוכנה קלה לשימוש, אך התהליך דורש מעט אימון הבסיס. בהדרכת מומחים וייעוץ של חברה במצב תקין, לאחר מכן, באמצעות טכנולוגיה חדשה זו לשפר את העסק שלך ולהמשיך מלא של עיצובים צבעונית בחייהם של לקוחות מסמרים רבים. רוברט גייגהאן, קצין ההפעלה של ראשי של המבוסס על הממלכה המאוחדת. מהנדס חשמל של מקצוע, אך מה שקרה בטכנולוגיה של האמנות דרך עסקים יופי של הנשים שלהם. כעת יש לך ידיעה מעמיקה של סוגים אלה של מכונות.

צוותי מצוינות להשתמש במשאבים עבור הפגישה. לא לאלתר בכל מקום, די והותר לא. פגישות יכולה להיות יעילה יותר אם יש מקרן טוב מאפשר שמיעה וידאו טוב, חברים לבצע בקלות להשתמש של power point, וכו '. להיות חדשני. לא תמיד חברת טבע. היום יש תוכנות מיוחדות כדי להפוך מצגות מרהיבות. הערה, לדוגמה, זה וידאו של שבדית פרופסור לדמיין אותו עם ההקרנה של תוצאות החברה שלך? החברה, צוות דגים (היעילות של צוות טמון ביכולתה של מוטיבציה), הספר הוא אחד מיני רבים ספרים נכתבו אודות המוטיבציה, מנהיגות, לעבוד בציוד, ועוד. מקוריות של עבודה זו הוא הסיפור ונפרשת שוק דגים (מקום Pike), המפתח המקורי של motivate – בחור – עובדים ולקוחות. זהו הסוג של הספר מזכיר לנו כי העולם יכול להיות הרבה יותר טוב אם כל ארה חתירה קצת על-ידי שינוי היחס שלנו.

אתרים רבים כיצד אנו יודעים (עבודה, קהילות, משפחות…) שם האווירה הופכת unbreathable: מתח, לחץ, מצב רוח רע, recelo… בעוכריו של נדיבות, טוב לב, empatiaa€¦ ב סינתזה: ישנם אתרים אשר נושם “vertedero אנרגיה toxica”. כמובן במצב זה, ליצירתיות, גמישות, מוטיבציה והתלהבות הם בולט על-ידי היעדרות שלהם. “MAS חל רק על acompanado” רע, אומרת את הפתגם. יש לא חווה את התסכול ומי למצוא רק הביצועים של משימה הדורשת יותר ראשי הידיים? או להיפך, יש לא חווה את התסכול של הצורך אוטונומיה רבה יותר בביצועים של פעילות שלה בתוך הצוות ומי שנמצאו כל רוצה לומר, בענייניי המימוש שלהם? למרות שכולנו מאמינים לדעת מה כוללת עבודת צוות, המציאות היא כי פעמים רבות הוא הופך “suma של יחידים עבודה compania”, או “patio של colegio”. בעיתון כתוב ש טבע הוא זה שבקיא בנושא. הוגו Landolfi הוא סופר על בעיות של ועבודה במחשב.